Parafia
szczecin-stanislawa-kostki-168 Parafia św. Stanisława Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5 >>>
Zapraszamy na spotkania Ogniska w pierwsze i trzecie soboty miesiąca w Domu Parafialnym przy kościele (po lewej stronie - wejście tak jak do biura parafialnego) w sali o. Pio. Przed spotkaniem zapraszamy na Mszę Św. w kościele o godz. 18.00, po której odbędzie się spotkanie wspólnoty. Opiekunem duchowym Ogniska jest proboszcz ks. Zbigniew Rzeszótko.
Archidiecezja Szecińsko-Kamieńska >>>

W dniu 3 lutego odbyło się kolejne spotkanie naszego Ogniska. Poprzedziła je Msza Święta o godz.18.00 sprawowana przez naszego opiekuna duchowego ks. Zbigniewa. Modliliśmy się w intencji małżeństw w kryzysie. Bezpośrednio po Eucharystii udaliśmy się na spotkanie do salki O. Pio. W spotkaniu wzięło udział osiem osób. Po modlitwie, krótkim przedstawieniu charyzmatu wspólnoty i odczytaniu zasad obowiązujących na spotkaniu ks. Zbigniew wygłosił referat na temat: „Jak naśladować Jezusa w codzienności”. Kanwą była ewangeliczna przypowieść o Bogatym młodzieńcu (Mt 19, 16-22). Treść osnuta wokół cnót ubóstwa, posłuszeństwa i czystości wskazywała na to „co nas trzyma na tej ziemi”. Ksiądz zwrócił uwagę na fakt, że rady ewangeliczne są wspólne dla wszystkich w Kościele – to fundament – inna jest tylko praktyka. Wzorów jest bardzo dużo np. żywoty świętych. Ks. Zbigniew wskazał nam także podobieństwo rad ewangelicznych do błogosławieństw zawartych w Kazaniu na Górze (Mt 5,3-12). Po tej części spotkania liderka zachęciła obecnych do dzielenia się echem usłyszanych treści.

Spotkanie przebiegło w ciepłej, serdecznej atmosferze. „Osłodziła” je Weronika pysznym ciastem. Dziękujemy Weroniko

Zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się 17 lutego.

Ks. Zbigniew
Halina