Trzeciego marca odbyło się spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR, na które przybyło sporo stałych członków wspólnoty, oraz dwie nowe osoby Grażyna i Bogusław   (18 ). Gościliśmy także Diakona Pawła, który odbywa praktykę w parafii. Sobotnie spotkanie poświęcone było kontroli i nadkontroli. Po krótkim, teoretycznym wprowadzeniu mierzyliśmy się ze zjawiskami: sprawczości, władzy, swobody, chaosu, niemocy, bierności, dryfowania, osaczania, nadopiekuńczości, manipulacji, lęku, braku poczucia bezpieczeństwa w życiu. Bardzo szczere i osobiste wypowiedzi uczestników wzbogaciły wiedzę nas wszystkich, o cenne konkluzje, wynikające z doświadczeń. Podsumowując, próba nadmiernej kontroli nad wszystkimi aspektami życia i najbliższymi osobami w naszym otoczeniu, jest iluzoryczna i zbędna, ale zawsze obarczona negatywnymi przeżyciami z dzieciństwa i okresu dorastania, budzącymi stałą lękową postawę wobec rzeczywistości. Obiektywne dobro pozostawia granicę wyboru, należącą do sfery wolności człowieka. Gdy w przyjaźń wkrada się kontrola, odchodzi zaufanie, ale też trzeba pamiętać, że nie jest ono bezgraniczne i bezwarunkowe. Rozeznanie w istotnych sprawach życia należy jednak mieć, by nie pomieszać pojęcia miłości z naiwnością. Jak delikatna i cienka to linia, a grząski grunt za nią, odczuliśmy w dyskusji. Ksiądz Zbigniew rozweselił nas mottem z zeszłej epoki: „Kontrola jest najwyższą formą zaufania”. AGA

Ksiądz Zbigniew, liderka Halina

Następne spotkanie dla członków Wspólnoty i sympatyków 17.03.2018r o godz. 19.00

Ostatnie spotkanie 12 kroków 12.03.2018r. o godz. 19.00