W sobotę 19 maja odbyło się spotkanie modlitewne, w którym udział wzięło 17 osób. Przywitaliśmy po raz pierwszy Renię, Magdę, Tomasza i Radosława. Tradycyjnie zebrane od wszystkich członków wspólnoty intencje, powierzyliśmy Najświętszemu Sercu Jezusa w Koronce do Bożego Miłosierdzia. Czytanie Ewangelii z Dnia wprowadziło nas w zadumę nad działaniem Ducha Świętego. Bez jego światła, łaski i ludzkiej pokory wobec tej tajemnicy, nie można zrozumieć myśli natchnionych. „Panie, a co z nim będzie…” , ‘Ty pójdź za mną…”, „Jeśli zechcę…” szczególnie dotknęło naszych serc i zapoczątkowało dzielenie się myślami, odczuciami, intuicjami, poruszeniami…
Weronice dziękujemy za delikates w postaci ciasta szpinakowego z granatami, Iwonce za pomoc w dekoracji sali.
Ze względów osobistych Pan Mirosław Rucki nie mógł dojechać do Szczecina.
Następne spotkanie w Stepnicy, w BOŻE CIAŁO. Szczególnie oczekiwany udział w procesji.
Informacje u liderki HALINY Tel. 605 616 877
AGA