Pierwsze spotkanie po wakacyjnej przerwie odbyło się 1 września w stałym miejscu, tzn. w salce O.Pio przy kościele p.w. św. St. Kostki. Przywitaliśmy się bardzo entuzjastycznie, radośnie po wakacyjnej przerwie. Spotkanie poprzedziła Msza święta o godz. 18.00 sprawowana w intencji Wspólnoty SYCHAR i małżeństw w kryzysie. Bezpośrednio po Eucharystii udaliśmy się do salki O. Pio na spotkanie. Wzięło w nim udział trzynaście osób, w tym jedno nowe małżeństwo. Po modlitwie i krótko przedstawionym charyzmacie Wspólnoty, a także po odczytaniu zasad obowiązujących na spotkaniu, podjęłam zapowiedziany temat: Po co jestem w Sycharze? Uczestnicy wysłuchali w skupieniu, po czym odbyło się dzielenie. „Sycharki”, które zabierały głos, doskonale rozumiały wagę tematu. Po dzieleniu, odbyła się część spotkania związana z tematami organizacyjnymi.
Spotkanie przebiegło w miłej i życzliwej atmosferze?

Halina