W dniu 21 listopada odbyło się spotkanie modlitewne Wspólnoty na Skype.

W spotkaniu uczestniczyło 14 osób. Rozpoczęliśmy je modlitwą.
Po niej liderka przypomniała charyzmat wspólnoty i zasady obowiązujące na spotkaniu.

Następnie odmówiliśmy koronę do Bożego Miłosierdzia.
Po modlitwie odczytana została Ewangelia z dnia i komentarz do niej.

Po chwili ciszy dzieliliśmy się echem serca.
Spotkanie zakończyliśmy modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Następne spotkanie odbędzie się 5 grudnia o godz. 19.30 na Skype.

Serdecznie zapraszamy.
Ks. Zbigniew
Halina