W dniu 19 grudnia odbyło się modlitewne spotkanie na Skype.

W spotkaniu wzięło udział 16 osób. Po modlitwie, przedstawieniu charyzmatu i zasad obowiązujących na spotkaniu przedstawiliśmy się.

Następnie modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia w intencjach wypowiedzianych i tych, które mieliśmy w sercach.

Po modlitwie Halina przeczytała Ewangelię z dnia wraz z komentarzem.

W dzieleniu wzięła udział większość obecnych na spotkaniu.

Na zakończenie spotkania liderka przedstawiła sprawy organizacyjne.

Kolejne spotkanie odbędzie się na Skype 2 stycznia 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy.

Ks. Zbigniew
Halina