W spotkaniu uczestniczyło 22 osoby.

Na początku wypowiedzieliśmy intencje w jakich się będziemy modlić.
A następnie odmówiliśmy koronę do Bożego Miłosierdzia.

Po modlitwie odczytana została Ewangelia z dnia i komentarz do niej.
Po chwili ciszy dzieliliśmy się echem serca.

W dalszej części nasza liderka Halina podzieliła się z nami przebiegiem spotkania przedstawicieli Sycharu z abp. Andrzejem Dzięgą.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Następne spotkanie odbędzie się 6 marca o godz. 19.30 na Skype.

Serdecznie zapraszamy.
Ks. Zbigniew
Halina