W dniu 6 marca odbyło się kolejne spotkanie na Skype.

Poprzedziła je Msza święta w intencji małżeństw w kryzysie.
Uczestniczyło w nim 17 osób.

Konferencję o rachunku sumienia prowadził ks. Zbigniew.
Temat okazał się bardzo potrzebny i ważny, zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu.

W dzieleniu wzięło udział siedem osób, niektóre kilkakrotnie, zabierały głos.

Ostatnim punktem spotkania były sprawy organizacyjne.

Po modlitwie o odrodzenie małżeństwa ks. Zbigniew pobłogosławił obecnych.

Zapraszamy na następne spotkanie 20 marca także na Skype.
Ks. Zbigniew
Halina