W dniu 20 marca odbyło się kolejne spotkanie na Skype.
Wzięło w nim udział 19 osób.

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, przedstawieniem charyzmatu i zasad obowiązujących na spotkaniu.

Następnie modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia w intencjach wypowiedzianych przez uczestników i tych w sercu.
Po czym liderka przeczytała Ewangelię z dnia wraz z komentarzem i zaprosiła do dzielenia się echem serca.

Ostatnim punktem spotkania były sprawy organizacyjne, a także pytania i propozycje.

Na zakończenie spotkania pomodliliśmy się modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Następne spotkanie odbędzie się na Skype wyjątkowo 10 kwietnia.

Serdecznie zapraszamy.
Ks. Zbigniew
Halina