Parafia
szczecin-stanislawa-kostki-168 Parafia św. Stanisława Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5 >>>
Zapraszamy na spotkania Ogniska w pierwsze i trzecie soboty miesiąca w Domu Parafialnym przy kościele (po lewej stronie - wejście tak jak do biura parafialnego) w sali o. Pio. Przed spotkaniem zapraszamy na Mszę Św. w kościele o godz. 18.00, po której odbędzie się spotkanie wspólnoty. Opiekunem duchowym Ogniska jest proboszcz ks. Zbigniew Rzeszótko.
Archidiecezja Szecińsko-Kamieńska >>>

Archiwum miesiąca: czerwiec 2021

Zapraszamy serdecznie na spotkanie 3 lipca.

Konferencję z duchowości poprowadzi Ks. Zbigniew.

Planujemy je w Stepnicy. W razie deszczowej pogody odbędzie się ono w salce O. Pio o godz. 19.00.

Szczegóły spotkania w Stepnicy będą podane na grupie Sychar na komunikatorze Signal.

Spotkanie poprzedzi Msza święta o godz. 18.00 w intencji małżeństw w kryzysie w kościele p.w. św.St. Kostki.

Serdecznie zapraszamy.
Ks. Zbigniew
Halina

Osoby, które po raz pierwszy chcą dołączyć na spotkanie, proszone są o kontakt z liderką Haliną tel. 605 616 877.

W dniu 19 czerwca odbyło się spotkanie modlitewne naszej Wspólnoty na Skype.

Wzięło w nim udział trzynaście osób. Spotkanie prowadziła Wiola.

Po modlitwie, przedstawieniu charyzmatu i zasad obowiązujących na spotkaniu modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia w intencjach wypowiedzianych przez uczestników spotkania.

Następnie Wiola przeczytała Ewangelię z dnia, komentarz do niej i zaprosiła do dzielenia się echem serca. W dzieleniu wzięła udział większość obecnych Sycharków.

Po modlitwie zakończyliśmy spotkanie.

Zapraszamy serdecznie na następne spotkanie 3 lipca.

Ks. Zbigniew
Halina

W tegoroczną Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Sycharki z naszej Wspólnoty zostały po raz pierwszy zaproszone do przygotowania jednego z ołtarzy.

Na spotkaniu Wspólnoty 5 czerwca, Ks. Zbigniew, nasz opiekun duchowy, podziękował osobom, które zaangażowały się w wykonanie ołtarza.

Szczególne podziękowania chciałabym złożyć Marlence, koordynatorce i projektantce ołtarza.

Sycharki, które zaangażowały się w wykonanie i wystrój ołtarza to: Marlenka, Ania, Jacek, Marek i Paweł.

Jesteśmy szczęśliwy, że ołtarz podobał się Księdzu i uznał go za najładniejszy.

Serdecznie zatem dziękuję wszystkim wyżej wymienionym.

Wielkie Bóg zapłać!
Liderka Halina

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie naszej Wspólnoty, które odbędzie się 19 czerwca o godz. 19.30 na Skype.

Serdecznie zapraszamy  wszystkich chętnych.

Kontakt do liderki Haliny 605 616 877.

Ks. Zbigniew
Halina

W dniu 5 czerwca odbyło się spotkanie naszej Wspólnoty.

Wzięło w nim udział 12 osób. (Wiele osób wyjechało na długi weekend).

Spotkanie poprzedziła Msza święta w intencji ś.p. Olka, syna naszego Sycharka.

Na początku spotkania Ks. Zbigniew wręczył liderce pisemne błogosławieństwo Ks. Abp. A. Dzięgi udzielone naszej wspólnocie.

Ks. Zbigniew bardzo też podziękował Sycharkom, które przygotowały piękny ołtarz na Boże Ciało.

W ramach tematu liderka Halina przeczytała list O. Konenca skierowany do wszystkich Sycharków. Następnie dzieliśmy się refleksjami nt. listu. Dzielenie było ożywione i wziąła w nim udział większość obecnych.

Ostatnim punktem spotkania było omówienie spraw organizacyjnych.

Po modlitwie i błogosławieństwie ks. Zbigniewa zakończyliśmy spotkanie.

Zapraszamy na następne spotkanie 19 czerwca.

Ks. Zbigniew
Halina

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie naszej Wspólnoty, które odbędzie się 5 czerwca w salce O. Pio o godz. 19.00 (wejście jak do Biura Parafialnego).

Przed spotkaniem zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00 w kościele p.w. św. St. Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5.

Eucharystia odprawiona zostanie w intencji Adama, jego żony, ich dzieci i bliskich.

Serdecznie zapraszamy  wszystkich chętnych.

Kontakt do liderki Haliny 605 616 877.

Ks. Zbigniew
Halina

W dniu 15 maja odbyło się spotkanie modlitewne na Skype.

Wzięło w nim udział 8 osób.

Po modlitwie, przedstawieniu charyzmatu Wspólnoty i zasad obowiązujących na spotkaniu modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia w intencjach zaniesionych przez Sycharków.

Ostatnim punktem spotkania było omówienie spraw organizacyjnych Ogniska.

Zapraszamy na następne spotkanie 5 czerwca.

Ks. Zbigniew
Halina