W tegoroczną Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Sycharki z naszej Wspólnoty zostały po raz pierwszy zaproszone do przygotowania jednego z ołtarzy.

Na spotkaniu Wspólnoty 5 czerwca, Ks. Zbigniew, nasz opiekun duchowy, podziękował osobom, które zaangażowały się w wykonanie ołtarza.

Szczególne podziękowania chciałabym złożyć Marlence, koordynatorce i projektantce ołtarza.

Sycharki, które zaangażowały się w wykonanie i wystrój ołtarza to: Marlenka, Ania, Jacek, Marek i Paweł.

Jesteśmy szczęśliwy, że ołtarz podobał się Księdzu i uznał go za najładniejszy.

Serdecznie zatem dziękuję wszystkim wyżej wymienionym.

Wielkie Bóg zapłać!
Liderka Halina