W dniu 17 lipca odbyło się modlitewne spotkanie naszej wspólnoty.
Wzięło w nim udział osiem osób.

Przywitaliśmy serdecznie jedną nową osobę.

Po modlitwie, przedstawieniu charyzmatu wspólnoty i zasad obowiązujących na spotkaniu modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia w intencjach wypowiedzianych przez uczestników spotkania. Modlitwą ogarnęliśmy także całą wspólnotę.

Po modlitwie liderka przeczytała Ewangelię z dnia wraz z komentarzem. Po chwili ciszy dzieliliśmy się echem serca.
Ostatnim punktem spotkania były sprawy organizacyjne.

Następne spotkanie odbędzie się 7 sierpnia. Jeżeli będzie bezdeszczowa pogoda odbędzie się ono na działce liderki.
Szczegóły spotkania zostaną podane na początku sierpnia na grupie Signal.

Osoby, które po raz pierwszy chcą uczestniczyć w spotkaniu prosimy o kontakt z liderką Haliną tel. 605 616 877.
Serdecznie zapraszamy.

Ks. Zbigniew
Halina