Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar w Szczecinie zaprasza na rekolekcje z tematem przewodnim:

„I rzekł Pan: Oto miejsce obok mnie, stań przy skale”
Księga Wyjścia 33.21.

Słowo wygłosi Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w Szczecinie:
ks.dr Przemysław Pokorski.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem prosimy kierować na adres email:

grzegorztrzyna@gmail.com
lub sms na nr +48 888439439

do dnia 03.03.2020

Koszt rekolekcji 170 zł za osobę.

Opłatę wnosimy na konto parafii św Stanisława Kostki w Szczecinie
52 1940 1076 3151 6877 0005 0000
z dopiskiem:  rekolekcje Imię i Nazwisko

Nie gwarantujemy opieki nad dziećmi.

 

Ks. Zbigniew
Halina z zespołem organizacyjnym