W dniu 18 września odbyło się modlitewne spotkanie naszej wspólnoty.

Wzięło w nim udział 12 osób.

Spotkanie poprowadzili wspólnie Dorota i Arek.

Po modlitwie, przedstawieniu charyzmatu i zasad obowiązujących na spotkaniu odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencjach Sycharków.

Następnie Arek przeczytał Ewangelię z dnia wraz z komentarzem i po chwili ciszy dzieliliśmy się echem serca.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Serdecznie zapraszamy na następne spotkanie 2 października o godz. 19.00 do salki O. Pio.

Ks. Zbigniew
Adrian