Parafia
szczecin-stanislawa-kostki-168 Parafia św. Stanisława Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5 >>>
Zapraszamy na spotkania Ogniska w pierwsze i trzecie soboty miesiąca w Domu Parafialnym przy kościele (po lewej stronie - wejście tak jak do biura parafialnego) w sali o. Pio. Przed spotkaniem zapraszamy na Mszę Św. w kościele o godz. 18.00, po której odbędzie się spotkanie wspólnoty. Opiekunem duchowym Ogniska jest proboszcz ks. Zbigniew Rzeszótko.
Archidiecezja Szecińsko-Kamieńska >>>

Kronika Ogniska

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie 21 kwietnia o godz.10.00, które odbędzie w sali Matki Teresy z Kalkuty (nad naszą salką O Pio, na I piętrze). Spotykamy się wcześniej przy Poradni Rodzinnej. Temat spotkania: „Kryzys jako szansa” W programie przewidziana jest przerwa obiadowa ok. godz. 13.00. Po przerwie ciąg dalszy konferencji i warsztatów do Mszy Świętej rozpoczynającej się o godz.18.00. Po Eucharystii, dla chętnych, kontynuacja spotkania w formie pytań i odpowiedzi.

Prowadzącą konferencje i warsztaty będzie Mirka liderka z Gdańska. Towarzyszyć jej będzie Tomek, który w Sycharze odpowiedzialny jest za zespół Logistyczno – Ewangelizacyjno – Medialny w naszym regionie (przywiezie nam zamówione koszulki i bluzy).

Mirka jest w Sycharze od 2009 roku. Jej małżeństwo zostało uzdrowione po sześciu latach rozłąki.
Mirka, była zapraszana na wykłady do KUL i UKSW, brała udział w Kongresie Rodzin w Warszawie. Jeździ też na Ukrainę, gdzie powstaje Ognisko Sycharu.

Serdecznie zapraszamy!

Ks. Zbigniew
Halina

W dniu 7 kwietnia o godz.19.00 odbyło się spotkanie naszej Wspólnoty, na które przybyło 15 osób. Wyjątkowo zmieniliśmy charakter tego spotkania, ponieważ 21 kwietnia odbędą się całodniowe konferencje i warsztaty.

Spotkanie poprzedziła Msza Święta w intencji małżeństw w kryzysie. Bezpośrednio po Eucharystii udaliśmy się do salki O. Pio, gdzie odbyło się spotkanie modlitewne. Modlitwę poprowadził ks. Zbigniew: odczytaliśmy intencje zapisane przez uczestników spotkania i odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie odczytaliśmy Ewangelię z dnia wraz komentarzem.  Po chwili ciszy dzieliliśmy się echem Słowa.

Dzień 7 kwietnia był dla nas wyjątkowy, świętowaliśmy bowiem 50 Urodziny naszego opiekuna duchowego ks. Zbigniewa, a także imieniny sycharki Oli. Były kwiaty,  prezenty i wyśpiewane życzenia przy akompaniamencie gitary, były też życzenia składane w imieniu Wspólnoty przez liderkę Halinę wraz z Piotrem i Markiem. Było przepyszne ciasto upieczone przez Weronikę i Karolinę. Dziękujemy 🙂
Spotkanie przebiegło w ciepłej, serdecznej atmosferze.
Zapraszamy na kolejne spotkanie 21 kwietnia o 10.00 rano. Szczegóły wkrótce na stronie.

ks.Zbigniew
Halina

Z całego serca życzymy, by napełniał nas duch Jezusa Zmartwychwstałego, abyśmy każdy dzień przeżywali z paschalną wiarą, że On jest Panem naszej historii, któremu nic się nie wymyka i dla którego nie ma sytuacji bez wyjścia.

Niech światło płynące z tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa daje nam pokój we wszystkich naszych doświadczeniach i prowadzi nas do wielkiej miłości.

Łączymy się w modlitwie.

ks. Zbigniew

Halina

 

17 marca odbyło się spotkanie modlitewne, na  które przybyło 14 członków wspólnoty. Tradycyjna Koronka do Bożego Miłosierdzia, czytanie Ewangelii dnia oraz dzielenie się słowem i przemyśleniami, a nawet własną historią wypełniły ten dobry czas spotkania. Osobiste refleksje osób zabierających głos, uświadomiły nam wszystkim, jak bardzo ufamy sobie wzajemnie i jakie to jest piękne, że tu w tym miejscu, w tej wspólnocie możemy być sobą. Z okazji imienin składamy księdzu Zbigniewowi najserdeczniejsze życzenia owocnego kapłaństwa i prowadzenia Bożego, we wszystkich podjętych dziełach.

AGA
LIDERKA HALINA

Zapraszamy na spotkanie Wspólnoty SYCHAR, które odbędzie się 17 stycznia o godzinie 19.00 przy kościele p.w. św. St. Kostki, wyjątkowo w sali św. Jana Pawła II.Salka o. Pio, w której się zawsze spotykamy, jest niedostępna na czas malowania pomieszczeń przyległych do Biura Parafialnego.
Zapraszamy zatem do sali św. Jana Pawła II, do której wejście znajduję się po lewej stronie, przed główną bramą wejściową na teren kościoła.
Wszystkich, którzy maja kłopot z usytuowaniem wejścia proszę o kontakt z liderką Haliną – tel. 605 616 877.
Spotkanie poprzedzi Msza święta o godz. 18.00. Sprawowana będzie w intencji naszego do opiekuna duchowego ks. Zbigniewa, w dniu jego imienin.

 

Serdecznie zapraszamy.
ks. Zbigniew
Halina

Trzeciego marca odbyło się spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR, na które przybyło sporo stałych członków wspólnoty, oraz dwie nowe osoby Grażyna i Bogusław   (18 ). Gościliśmy także Diakona Pawła, który odbywa praktykę w parafii. Sobotnie spotkanie poświęcone było kontroli i nadkontroli. Po krótkim, teoretycznym wprowadzeniu mierzyliśmy się ze zjawiskami: sprawczości, władzy, swobody, chaosu, niemocy, bierności, dryfowania, osaczania, nadopiekuńczości, manipulacji, lęku, braku poczucia bezpieczeństwa w życiu. Bardzo szczere i osobiste wypowiedzi uczestników wzbogaciły wiedzę nas wszystkich, o cenne konkluzje, wynikające z doświadczeń. Podsumowując, próba nadmiernej kontroli nad wszystkimi aspektami życia i najbliższymi osobami w naszym otoczeniu, jest iluzoryczna i zbędna, ale zawsze obarczona negatywnymi przeżyciami z dzieciństwa i okresu dorastania, budzącymi stałą lękową postawę wobec rzeczywistości. Obiektywne dobro pozostawia granicę wyboru, należącą do sfery wolności człowieka. Gdy w przyjaźń wkrada się kontrola, odchodzi zaufanie, ale też trzeba pamiętać, że nie jest ono bezgraniczne i bezwarunkowe. Rozeznanie w istotnych sprawach życia należy jednak mieć, by nie pomieszać pojęcia miłości z naiwnością. Jak delikatna i cienka to linia, a grząski grunt za nią, odczuliśmy w dyskusji. Ksiądz Zbigniew rozweselił nas mottem z zeszłej epoki: „Kontrola jest najwyższą formą zaufania”. AGA

Ksiądz Zbigniew, liderka Halina

Następne spotkanie dla członków Wspólnoty i sympatyków 17.03.2018r o godz. 19.00

Ostatnie spotkanie 12 kroków 12.03.2018r. o godz. 19.00

Wspólnota Sychar  zaprasza w sobotę 3.03.2018r. na spotkanie o godzinie 19.00 w parafii p.w.św. St. Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5, w salce O.Pio. Msza Święta o godz.18.00. W programie spotkania konferencja na temat kontroli.  Aga.

Serdecznie zapraszamy

Zbigniew, Halina

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Witajcie Kochani!

O. Maciej Konenc SJ zaprasza cały Sychar na rekolekcje w życiu codziennym w Wielkim Poście 2018.
Początek rekolekcji: poniedziałek 19 lutego 2018 r.
Więcej szczegółowych informacji podanych jest na stronach:
http://www.loyola.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=8:wielki-post-2018-rekolekcje-w-zyciu-codziennym#

http://sychar.org/pismo/rekolekcje/WielkiPost2018-plakat.pdf
http://sychar.org/pismo/rekolekcje/WielkiPost2018-rekolekcje-uwagi-oMaciejaKonencaSJ.pdf

Pozdrawiam serdecznie,
Z Panem Bogiem,
Andrzej Szczepaniak

W sobotę 17.02,2018 roku na planowane spotkanie Sycharków o charakterze modlitewnym przybyli : liderka Halina, Piotr, Teresa, Eliza, Agata, Wiola, Roma, Iwona, i Weronika. Koronka do Bożego Miłosierdzia otuliła zgłoszone na wstępie intencje zebranych. Następnie została odczytana Ewangelia dnia, która stała się tematem refleksji i przemyśleń.

…”Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: Pójdź za Mną!; On zostawił
wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników…

Szczególnie żywo poruszyły wszystkich słowa „Pójdź za mną!” Usłyszeliśmy, miedzy innymi piękne świadectwo spotkania z naszą
wspólnotą, w odpowiedzi na to zaproszenie. Te słowa w życiu każdego z nas, są drogą do nawrócenia. Odpowiedź z miejsca, natychmiast, bezzwłocznie, w wolności serca, w pełnym, świadomym zaufaniu Bogu, bez zastanowienia, przynosi wielkie owoce. Tylko wstać jak Lewi….. Dalsza część Ewangelii o geście Jezusa wobec ludzi odrzuconych, wyszydzanych, pozbawionych godności, obudziła słowo .. pogarda. (Tej postawy wobec drugiego człowieka boję się najbardziej u siebie i innych…)

Dziękujemy Iwonce za cichą posługę na spotkaniu.

Stałych członków Wspólnoty Sychar oraz jej sympatyków zapraszamy w sobotę 3.03.2018r. na spotkanie o godzinie 19.00 w parafii p.w.św. St. Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5, w salce O.Pio. Msza Święta o godz.18.00.

Mityng 12 kroków –  27.02.2018r

AGA

Stałych członków Wspólnoty Sychar oraz jej sympatyków zapraszamy w sobotę 17.02.2018r. na spotkanie o godzinie 19.00 w parafii p.w.św. St. Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5, w salce O.Pio. Msza Święta o godz.18.00.  Aga.

Serdecznie zapraszamy

Zbigniew, Halina

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych Sycharowiczów na pielgrzymkę do Medjugorie.
Poniżej plan wyjazdu wraz ze szczegółami.

 

PIELGRZYMKA Wspólnoty „Sychar” do Medjugorie

14-21.06.2018

Dzień 1
Zbiórka* o godz. 6.00 przejazd przez Polskę w okolice Esztergom. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2
Śniadanie, przejazd Esztergom na Węgrzech, zwiedzanie największej Bazyliki w kraju i jednej z największych w Europie. Bazyliki Św. Wojciecha to miejsce Chrztu Węgierskiego z 1000 r, miejsca koronacji I króla węgierskiego, ze wspaniałą Kaplicą Tomasa Bakona w całości wyłożoną czerwonym marmurem. Zwiedzanie, Msza Św. i przejazd do Chorwacji. Zwiedzanie Parku Narodowego Plitwickie Jeziora, znanego z pięknych jezior krasowych i wodospadów. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Plitwickich Jezior.

Dzień 3
Śniadanie, przejazd do Medjugorie, zwiedzanie jedynego katolickiego miasta w Bośni i Hercegowinie, miejsca słynącego z objawień Matki Boskiej. Nawiedzenie Kościoła Św. Jakuba, Msza Św. obiadokolacja i nocleg w Medjugorie.

Dzień 4
Śniadanie, przejazd do Mostaru, jednego z najpiękniejszych miast, które łączy ze sobą 3 religie. W mieście orientu można zobaczyć liczne meczety ale również kościół chrześcijański oraz liczne kolorowe targi z orientalnym rękodziełem, następnie przejazd do Wodospadów Kravice, które rozciągają się na ponad stu metrach szerokości a ich spadek sięga do aż 25 m. Msza Św. Obiadokolacja i nocleg w Medjugorie.

Dzień 5
# Dla chętnych możliwość udziału w drodze krzyżowej na górze Krizevac. Ze względu na trudną kamienistą drogę i wysokie temperatury, wyjście o godz. 4.00 rano, należy ze sobą zabrać latarkę oraz buty z grubą podeszwą.
# Następnie śniadanie, całodniowy pobyt w Medjugorie, Obiadokolacja i nocleg w Medjugorie.

Dzień 6
Śniadanie, wyjazd do Chorwacji do stolicy riwiery makarskiej – Baska Voda. Całodniowy wypoczynek nad Adriatykiem. Obiadokolacja i nocleg w Medjugorie.

Dzień 7
Śniadanie, przejazd do Zagrzebia , zwiedzanie stolicy Chorwacji obiadokolacja i nocleg w okolicy.

Dzień 8
Śniadanie, całodniowy przejazd tranzytowy do Polski.

Intencja pielgrzymki:
Modlitwa za małżeństwa w trudnościach, o dar pojednania, dojrzałą miłość.

Codziennie:
katecheza, modlitwa w drodze, możliwość uczestniczenia we mszy św.

Cena: 1450 zł

Cena zawiera :
 Przejazd autokarem klasy turystycznej
 Opiekę pilota / przewodnika
 Noclegi z wyżywieniem HB (7 x śniadanie, 7 x obiadokolacja, pokoje 2,3 os)
 Ubezpieczenie

Dodatkowo płatne:
 Bilety wstępów 40 euro płatne w autokarze.

Informacja:
Pielgrzymkę organizuje wspólnota ze Szczecina przy współpracy z przykatedralnym biurem pielgrzymkowym „Santiago”.
Zapisy dla Sycharowiczów z innych wspólnot przez pośrednictwo własnego lidera. Serdecznie zapraszamy członków Sychar, współmałżonków i ich dzieci.
* miejsce zbiórki dla Szczecina – parafia św. Stanisława Kostki. Dla osób z innych wspólnot będą uzgodnione
przystanki wzdłuż drogi S3 wg zgłoszeń i dogodności dojazdu, np. Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Legnica,
Wrocław obwodnica.

Serdecznie zapraszamy we wtorek na kolejny miting 12 kroków dla Chrześcijan. Stałych członków Wspólnoty Sychar oraz jej sympatyków zapraszamy w sobotę 17.02.2018r. na spotkanie. Godzina 19.00, parafia p.w.św. St. Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5, w salce O.Pio. Msza Święta o godz.18.00.

Serdecznie zapraszamy
ks. Zbigniew, Halina

W dniu 3 lutego odbyło się kolejne spotkanie naszego Ogniska. Poprzedziła je Msza Święta o godz.18.00 sprawowana przez naszego opiekuna duchowego ks. Zbigniewa. Modliliśmy się w intencji małżeństw w kryzysie. Bezpośrednio po Eucharystii udaliśmy się na spotkanie do salki O. Pio. W spotkaniu wzięło udział osiem osób. Po modlitwie, krótkim przedstawieniu charyzmatu wspólnoty i odczytaniu zasad obowiązujących na spotkaniu ks. Zbigniew wygłosił referat na temat: „Jak naśladować Jezusa w codzienności”. Kanwą była ewangeliczna przypowieść o Bogatym młodzieńcu (Mt 19, 16-22). Treść osnuta wokół cnót ubóstwa, posłuszeństwa i czystości wskazywała na to „co nas trzyma na tej ziemi”. Ksiądz zwrócił uwagę na fakt, że rady ewangeliczne są wspólne dla wszystkich w Kościele – to fundament – inna jest tylko praktyka. Wzorów jest bardzo dużo np. żywoty świętych. Ks. Zbigniew wskazał nam także podobieństwo rad ewangelicznych do błogosławieństw zawartych w Kazaniu na Górze (Mt 5,3-12). Po tej części spotkania liderka zachęciła obecnych do dzielenia się echem usłyszanych treści.

Spotkanie przebiegło w ciepłej, serdecznej atmosferze. „Osłodziła” je Weronika pysznym ciastem. Dziękujemy Weroniko

Zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się 17 lutego.

Ks. Zbigniew
Halina

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych (nie tylko stałych sycharków), na kolejne spotkanie naszego Ogniska, które odbędzie się 3 lutego. Spotkanie poprzedzi Msza Święta o godz. 18.00 w intencji małżeństw w kryzysie. Odprawiona zostanie w kościele p.w. św. St. Kostki przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 5 w salce O. Pio. (wejście jak do Biura Parafialnego). Bezpośrednio po Eucharystii, udajemy się na spotkanie, które rozpoczynamy o godz. 19.00
Konferencję wygłosi ks. kan. Zbigniew Rzeszótko. Temat konferencji: „Jak naśladować Jezusa w codzienności”.

Zapraszamy serdecznie.
Ks. Zbigniew
Halina

INFORMACJA O KONFERENCJI: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Szczecinie serdecznie zaprasza na wykład p. Jacka Pulikowskiego: „Mąż swojej żony, ojciec swoich dzieci”. Zagubienie w aspekcie ról i zadań męża i żony oraz ojca i matki niesie często bardzo konkretne, dramatyczne w skutkach konsekwencje wychowawcze. Spotkanie z małżonkami – Jackiem i Jadwigą, w sobotę 10.02.2018 r. o godz. 18.00.

Dla Sycharków z Polski istnieje możliwość noclegu (501821699)
Aga

W związku z prośbą dwóch sycharków i za zgodą większości uczestników następuje zmiana spotkań mityngowych z poniedziałku na wtorek. Bez zmian pozostaje cykl spotkań, czyli spotykamy się co dwa tygodnie. Do zakończenia tego cyklu mityngu pozostały cztery spotkania.

Najbliższy mityng odbędzie się zatem 30 stycznia we wtorek o godzinie 19.00 w tzw. starej plebani.

Zapraszam serdecznie

Halina

Spotkanie jak zwykle poprzedziła Msza Święta o godz. 18.00, w czasie której modliliśmy się za małżeństwa w kryzysie. Bezpośrednio po Eucharystii udaliśmy się do salki O. Pio, gdzie odbyło się spotkanie. Miało ono charakter modlitewny. Wzięło w nim udział dziewięć osób. Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, po czym liderka, krótko przedstawiła charyzmat Wspólnoty i przeczytała zasady obowiązujące na spotkaniu.

Modlitwę rozpoczęliśmy odczytaniem intencji zapisanych przez uczestników spotkania. Ogarnęliśmy naszą modlitwą także osoby nieobecne na spotkaniu oraz całą Wspólnotę Sychar. Odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie liderka przeczytała Ewangelię z dnia wraz z komentarzem. Po krótkiej 2-3 minutowej przerwie rozpoczęliśmy dzielenie się echem Słowa.

Spotkanie było owocne w dzielenie się sobą, ale nade wszystko miało charakter głęboko wspólnotowy.

Dziękujemy Weronice za pyszne ciacho

Następne spotkanie odbędzie się 3 lutego. Temat konferencji będzie podany w zaproszeniu na spotkanie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych – nie tylko stałych sycharków.

ks. Zbigniew
Halina

W sobotę 13.01.2018 roku odbyło się pierwsze noworoczne spotkanie Sycharków. Celem bezpośrednim tym razem, była konferencja na temat emocji, uczuć i rozumu. Wiedzą podzieliła się liderka Halina, a uczestnicy (19!) osobistym doświadczeniem radzenia sobie, w sytuacjach szczególnie obciążających emocjonalnie. Człowiek pozbawiony świadomości życia emocjonalnego nie może prawidłowo funkcjonować w relacji do innych, a zwłaszcza do siebie. Ani wypieranie emocji oraz uczuć, ani natychmiastowe działanie pod ich wpływem, bez respektu dla norm i obyczajów społecznych, poza kontekstem kulturowym, nie jest właściwym sposobem reakcji na sytuacje życiowe. Stanąć w prawdzie o sobie, poznać i doświadczyć – odczuć – nazwać własne przeżycia to najważniejsza i najtrudniejsza praca do wykonania. Jak bardzo to skomplikowane niech podkreśli fakt, że nie można również nic stworzyć w oparciu wyłącznie o rozum. Intelektem można przekształcić środowisko materialne, ale otoczenie społeczne, żywe, na pewno nie.

Nasze spotkanie osłodziła faworkami w kształcie różyczek mistrzyni wypieków Weronika. Na stole pojawiły się też czarne winogrona. Ta oprawa ociepla trudne chwile dzielenia się osobistymi problemami.

Następne spotkania: 12 kroków już w poniedziałek 14.01.2018r, modlitewne 20.01.2018r i konferencyjne 3.02.2018r.

AGA

Serdecznie zapraszamy stałych członków Wspólnoty Sychar oraz jej sympatyków na spotkanie, które odbędzie się 13.01.18r. o godzinie 19.00 przy parafii p.w.św. St. Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5, w salce O. Pio. Spotkanie poprzedzi Msza Święta o godz.18.00. W poniedziałek kolejny mityng 12 kroków dla Chrześcijan. AGA.

Serdecznie zapraszamy
ks. Zbigniew
Halina

W związku z przypadającym terminem kolejnego mityngu na dzień 01.01.2018 r. data tego mityngu została zmieniona na 03.01.2018 r.

Zmianie ulega też termin sycharowskiego spotkania w pierwszą sobotę miesiąca, który wypadłby w Uroczystość Objawienia Pańskiego tj. 06.01.2018 r. Spotkanie zostało przeniesione na dzień 13.01. 2018 r. w stałym miejscu (salka O. Pio) i o stałej porze tj. o godz. 19.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych (nie tylko stałych sycharków).

ks. Zbigniew
Halina

Wszystkim Sycharkom dobrych, radosnych Świąt, z Bożym błogosławieństwem na stworzenie wszystkiego od nowa i w nowych
szatach…

AGA

W sobotę 16 grudnia 2017r. szczecińskie Sycharki (19!) podzieliły się opłatkiem. Życzenia, kolędy, wigilijne przysmaki, świece i gwiazdy betlejemskie wprowadziły nas wszystkich w nastrój już nadchodzących świąt. Ciepły klimat spotkania sprawił, że mogliśmy odpocząć od trosk, niekiedy przygniatających swym ciężarem.

AGA

Następne spotkanie już w roku 2018, 13 stycznia.

2 grudnia 2017 roku spotkaliśmy się w składzie osiemnastu osób, na comiesięcznym „Sycharku”. Gościliśmy nowe osoby Grzegorza i Andrzeja. Zauważalny jest wzrost liczby Panów w naszej wspólnocie. Nasza liderka Halina przedstawiła temat dojrzałości człowieka w aspekcie fizycznym, psychologicznym, społecznymi duchowym. Jak bardzo jest to złożone pojęcie i pojemne samo w sobie, świadczyła podjęta dyskusja. Podsumować można ją następująco: dojrzałość nie powstaje bez wysiłku. Konieczna jest praca nad sobą, wgląd w siebie, podejmowanie i dotrzymywanie zobowiązań, transparentność w zamiarach i postępowaniu. Wzrastanie, ale w obranym kierunku (najkorzystniej w Bożym!).

Niewątpliwie ten trudny proces wspomaga program 12 kroków dla chrześcijan, który w naszej wspólnocie jest regularnie realizowany w otwartej formie raz na dwa tygodnie. Wszystko co osiągniemy, to czy dokonał się rzeczywisty wzrost przetestuje życie. Każde wydarzenie będzie wskaźnikiem do dalszej podróży w głąb własnej osoby. W tę drogę nie warto wyruszać samotnie. We wspólnocie jesteśmy sobie dani, moim zdaniem i zadani. Dojrzałość rodzi się w relacji, im one bogatsze tym ona większa. Zaufanie, otwartość , szczerość to jednak ryzyko.

Naszym spotkaniom towarzyszy zawsze szczególnie miła atmosfera, która udziela się wszystkim. Niewymuszony, naturalny uśmiech, radość ożywia nawet te osoby, które przeżywają głębokie trudności. Znajdują tu przyjaciół, zrozumienie, poczucie bycia oczekiwanym, potrzebnym.

Wszystkim, którzy przyczynili się do osłodzenia i ozdobienia naszego spotkania serdecznie dziękuję. Bez tej troski i dbałości o szczegóły nie byłoby tak przyjemnie.

Uwaga! – Wigilia SYCHARKÓW 16.12.217r. Ze względu na catering proszę o wcześniejsze zgłoszenie.

AGA

Serdecznie zapraszamy stałych członków Wspólnoty Sychar oraz jej sympatyków na spotkanie, które odbędzie się 02.12.17r. o godzinie 19.00 przy parafii p.w.św. St. Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5, w salce O.Pio. Spotkanie poprzedzi Msza Święta o godz.18.00. W poniedziałek kolejny mityng 12 kroków dla Chrześcijan.

Serdecznie zapraszamy
ks. Zbigniew
Halina

Informujemy, że od października 2017 roku, w naszym Ognisku odbywają się dwa spotkania w miesiącu: t.j. w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca. Miejsce i godzina spotkań bez zmian (salka O. Pio, godz. 19.00; wejście jak do Biura Parafialnego). Przed spotkaniem (dla chętnych), Msza Święta o godz. 18.00 w kościele p.w. św. St. Kostki przy placu Matki Teresy z Kalkuty 5.
Każde z tych spotkań ma nieco inną formułę:
Spotkanie w pierwszą sobotę miesiąca przebiega według „starego” rytmu. Oznacza to, że rozpoczynamy spotkanie modlitwą „Ojcze nasz”, następnie osoba prowadząca przypomina charyzmat Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR i zasady obowiązujące podczas spotkania;
po czym jest krótki referat i refleksje uczestników spotkania związane z tematem referatu. Na zakończenie spotkania odmawiamy „Modlitwę o odrodzenie małżeństwa”.
Spotkanie w trzecią sobotę miesiąca przebiega według schematu jak wyżej, z tą tylko różnicą, że w miejsce referatu, jest czas przeznaczony na modlitwę wspólnotową (Koronka do Bożego Miłosierdzia i czytanie Ewangelii z dnia z komentarzem).
Każdy z nas może wybrać to spotkanie, które najbardziej mu odpowiada i jakiego potrzebuje. Oczywiście jak najbardziej (!) zachęcamy do wzięcia udziału w obu spotkaniach w miesiącu.

ks. Zbigniew Rzeszótko
Halina

W dniu 18 listopada odbyło się spotkanie naszego Ogniska. Poprzedziła je Msza Święta, w czasie której modliliśmy się w intencji małżeństw w kryzysie. W spotkaniu wzięło udział jedenaście osób. Serdecznie przywitaliśmy trzy nowe osoby.
W czasie spotkanie modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego, słuchaliśmy Ewangelii z dnia i komentarza do Słowa. Po modlitwie dzieliśmy się echem, jakie w sercach zostawiło Słowo.
Spotkanie było serdeczne i ciepłe. „Osłodził” je pączkami i samodzielnie (!) upieczonymi mufinkami Piotr.? Dziękujemy i gratulujemy Piotrze!

Zapraszamy na następne spotkanie 2 grudnia do salki O. Pio o godz.19.00 (wejście jak do Biura Parafialnego).
Tematem spotkania będzie dojrzałość człowieka.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

ks. Zbigniew Rzeszótko
Halina

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające trudności w małżeńskich relacjach, przed rozpadem, w trakcie rozwodu lub po nim oraz przeżywające rozterki duchowe, poszukujące dalszej drogi życia na kolejne spotkanie naszej wspólnoty Sychar, które odbędzie się 18.11.br. przy parafii p.w.św. St. Kostki przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 5, o godz.19.00 w salce O.Pio. Spotkanie poprzedzi Msza Święta o godz.18.00.

Zapraszamy również na mityng, który odbędzie się 20 listopada o godzinie 19.00 w tzw. starej plebani na I piętrze (budynek tuż za kościołem).
Bardzo proszę o punktualność.

Serdecznie zapraszamy
ks. Zbigniew
Halina

W sobotę, 4 listopada spotkaliśmy się tradycyjnie w sali ojca Pio, można rzec w rekordowej liczbie 17 osób. Z przyjemnością gościliśmy po raz kolejny Sycharki – mieszkanki Świnoujścia, które zapragnęły być częścią naszej wspólnoty i nie zważając na kaprysy pogody oraz uciążliwość podróży (przeprawa promem), przybyły.

W spotkaniu wzięły jeszcze udział dwie nowe osoby Roma i Michał. Tematem spotkania była relacja księdza Zbigniewa z pobytu na pielgrzymce w Fatimie. Barwna opowieść, między innymi o dolinie św. Ireny (Cova de Iria) i cudzie Eucharystycznym otworzyła drzwi do dyskusji i relacji pozostałych osób biorących udział w spotkaniu. Wielu z nas miało doświadczenia z Matką Bożą Fatimską i nam je przybliżyło. Wspominaliśmy także nasze spotkania w inicjatywie narodowej „Różaniec do Granic”. Moc modlitwy różańcowej jest w tym gronie powszechnie znana i doceniana. Dziękuję wszystkim osobom za udział w dyskusji, dobry humor(!), liderce za dbanie o porządek spotkania uregulowany zasadami „Sycharu”, a Weronice za wykwintne ciasto (Mech!).

Zapraszamy na spotkanie Sycharu 18.11.2017r.

Mityng 12 kroków – zapraszamy na spotkanie 20.11.2017r.

AGA

Zapraszamy na kolejny mityng który odbędzie się 6.11.2017 roku w poniedziałek, o godzinie 19.00 w tzw. starej plebani na I piętrze (budynek tuż za kościołem).
Bardzo proszę o punktualność. Msza święta w oktawie Wszystkich Świętych o 18.00.

Aga

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy przeżywają kryzys w swoich sakramentalnych małżeństwach, na kolejne spotkanie naszego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej, które odbędzie się 4.11.br. przy parafii p.w.św. St. Kostki przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 5 o godz.19.00 w salce O.Pio. Spotkanie poprzedzi Msza Święta o godz.18.00 (w kościele jak wyżej), na której będziemy się modlić w intencji małżeństw w kryzysie.

Serdecznie zapraszamy
ks. Zbigniew
Halina

Na spotkanie 21 października przyszło 10 osób. Rozpoczęliśmy nim cykl dwóch spotkań w miesiącu, tj. w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca. Spotkanie poprzedziła Msza święta o godzinie 18.00 – modliliśmy się w intencji małżeństw w kryzysie. Bezpośrednio po Eucharystii udaliśmy się do salki O. Pio, gdzie odbyło się spotkanie. Przywitaliśmy serdecznie dwie nowe osoby. Po modlitwie, przedstawieniu się i odczytaniu zasad obowiązujących na spotkaniu liderka Halina omówiła najpilniejsze sprawy wspólnoty. Następnie – w ramach konferencji – liderka odczytała list otwarty o. Macieja Koneca, jezuity i opiekuna Ogniska Sycharu we Wrocławiu. List dotyczył postaw sycharowiczów na spotkaniach. Celem listu było umocnienie i wzajemne zbudowanie siebie i innych, ku lepszemu zrozumieniu tego, co się w nas dzieje, szczególnie w sferze duchowej. Po odczytaniu listu liderka zaprosiła do wymiany doświadczeń i refleksji jakie wywołał list. Wzięła w nim udział większa część obecnych.

Spotkanie było ciepłe i bardzo serdeczne. „Osłodziła” je smacznym ciastem nowo przybyła Agatka. Bardzo dziękujemy!?

Zapraszamy na kolejne spotkanie 4 listopada o godz.19.00 do salki O. Pio. Spotkanie poprzedzi jak zwykle Msza Święta o godz.18.00.

W ramach konferencji ks. Zbigniew – nasz opiekun duchowy – podzieli się refleksjami z pielgrzymki do Fatimy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

ks. Zbigniew
Halina

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkanie wspólnoty Sychar, które odbędzie się 21 października 2017r. o godz. 19.00. Spotkanie poprzedzi Msza Święta o godz. 18.00 w kościele p.w. św. St. Kostki przy placu Matki Teresy z Kalkuty 5.

Bezpośrednio po Eucharystii udamy się do salki O. Pio (wejście jak do Biura Parafialnego), gdzie odbędzie się spotkanie.
Zapraszamy także na kolejny mityng który odbędzie się 23 października 2017r. o godzinie 19.00 w tzw. starej plebani na I piętrze (budynek tuż za kościołem).
Bardzo proszę o punktualność.

Zapraszamy na kolejny mityng który odbędzie się 9.10.2017r. w poniedziałek o godzinie 19.00 w tzw. starej plebani na I piętrze (budynek tuż za kościołem). Bardzo proszę o punktualność. O godzinie 18.00 msza święta w kościele p.w. św. St. Kostki przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 5.
Aga

W dniu 30 września 2017 roku odbyło się drugie spotkanie tzw. „ściany zachodniej” zorganizowane przez nasze, szczecińskie Ognisko z okazji pierwszej rocznicy jego utworzenia (1.10.2016r.). Pomysłodawcą spotkania był opiekun duchowy ksiądz kanonik Zbigniew Rzeszótko, stroną organizacyjną tego przedsięwzięcia na bardzo dużą skalę, zajęła się liderka Halina. Spotkanie miało miejsce w parafii św. Stanisława Kostki. Uczestniczyło w nim ponad 50 osób z ogniska gorzowskiego, zielonogórskiego, wrocławskiego, lubińskiego oraz szczecińskiego, w roli gospodarzy. Gościliśmy księdza dr Przemysława Pokorskiego, Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Rodzin i Kurii Metropolitalnej w Szczecinie oraz panią dr Krystynę Piotrowską-Szymala diecezjalną, szczecińsko-kamieńską instruktorkę życia rodzinnego, księdza Pawła Dubowika Opiekuna Krajowego Wspólnoty Sychar z Warszawy, księdza dr Wiesława Jankowskiego z Wisełki, ks. Damiana Kołodzieja opiekuna Ogniska z Zielonej Góry, ojca Rafała Krystyanca (przez chwilę) i ojca Dawida Grabowskiego z Gorzowa Wielkopolskiego. Przybył także założyciel Wspólnoty inż. Andrzej Szczepaniak z Warszawy. Ksiądz dr Piotr Arbaszewski odpowiedział na nasze zaproszenie i przyjechał z dalekiego Podlasia, by wygłosić dla nas homilię i konferencję. Ksiądz Piotr pełni wiele funkcji duszpasterskich: jest opiekunem duchowym Ogniska WTM Sychar w Siemiatyczach, proboszczem parafii Najświętszego Zbawiciela w Zembrowie, dyrektorem Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Drohiczyńskiej i Uniwersytetu Rodziny Diecezji Drohiczyńskiej. Prowadzi kursy dla narzeczonych, wykłada teologię małżeństwa i rodziny w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie.
Przedstawicielami naszego Ogniska byli: poza w/w kierownictwem vice liderka Ewa, Karolina, Piotr, Eliza, Wioleta, Iwona, Teresa, Beata, Ewelina, Renia, Marek, Krystyna, Aga.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12.00 Mszą Świętą sprawowaną przez sześciu kapłanów. Głównym celebransem był duszpasterz krajowy Paweł Dubowik. Ewangelię dnia odczytał ksiądz Piotr Arbaszewski, wygłosił także słowo, które wprowadziło wspólnotę w tajemnicę sakramentu małżeństwa i kapłaństwa, jako równych sobie, przez obdarowanie łaską, której Chrystus nigdy nie wycofuje. Mszę świętą ubogacił pięknym śpiewem przy dźwiękach gitary Wojciech z Zielonej Góry.

Po mszy nastąpiła przerwa obiadowa zorganizowana przez państwa Katarzynę i Szymona Górników właścicieli bistra „Smacznego” w Szczecinie, którym serdecznie dziękujemy za smaczne dania i wzorową obsługę.

O godzinie 14.00 w kościele ksiądz Piotr poprowadził konferencję o tym jak działa łaska sakramentu małżeństwa, jak rozumieć przyrzeczenie wierności i co ją wzmacnia. Nie ominął tematu braku prawidłowego przygotowania do małżeństwa od strony duchowej jak i psychologicznej, dostrzegając w tym poważne zagrożenie dla trwałości rodzin, podobne do wkradających się ideologii uderzających w porządek naturalny.

Kolejnym punktem programu spotkania była przerwa kawowa z urodzinowym tortem oraz wspólna debata i świadectwa oraz osobiste refleksje wzbudzone po wysłuchanej konferencji. Głos zabrała Halina liderka ogniska szczecińskiego, Janusz lider ogniska gorzowskiego i pomysłodawca dni wspólnoty integrujących Sychar z części zachodniej Polski, następnie ksiądz Wiesław, ksiądz Piotr, ksiądz Zbigniew, siostra UK Agata, Andrzej i inni.
O godzinie 18.00 opuścił nas ksiądz Piotr Arbaszewski, który udał się na lotnisko w Goleniowie, by powrócić do swoich parafian w dalekiej wschodniej Polsce. Jak ciepło został przyjęty wyraziły słowa uczestników ”zostań z nami”… . Duże doświadczenie księdza w bezpośredniej pracy duszpasterskiej z małżonkami przed zawarciem ślubu, jak i z tymi, którzy przechodzą kryzys, nierzadko zakończony totalnym zerwaniem więzi, zaowocowało bogactwem odniesień myśli ewangelicznej do przykładów życia.
Dni Wspólnoty i urodziny Ogniska Sychar w Szczecinie dobiegły końca. Nie zabrakło nowych pomysłów i projektów, których celem jest integracja środowiska osób, którym na sercu leży trwałość małżeństwa rozumianego jako fundament rodziny. Drogą jest rozwój wewnętrzny każdej osoby, w oparciu o uwierzenie Bogu i przyjęcie łaski uzdrowienia, a nie krucjata wobec wydarzeń i zjawisk, których jesteśmy świadkami.
Z przyjemnością szczecińskie Sycharki przyjęły prezent urodzinowy w postaci chleba od grupy zielonogórskiej! Dziękujemy!
Osobiście i w imieniu wszystkich uczestników dni Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR składam wyrazy uznania dla trudów w organizacji tego przedsięwzięcia, naszej liderce Halince. Nieoceniony osobisty wkład pracy, zaangażowanie członków rodziny i użyczenie własnego domu zasługują na najwyższe uznanie.
Aga

Wspomnienia z konferencji księdza Piotra na temat „Jak działa łaska sakramentu małżeństwa?”

Łaska sakramentu małżeństwa działa bezpośrednio na małżonków ponieważ odzwierciedla ich osobistą relację z Chrystusem. Małżonkowie są szafarzami sakramentu, Jezus jest w centrum małżeństwa, nigdy go nie odwoła i nie wycofa się z miłości do człowieka. Tej relacji z Chrystusem człowiek nie rozbije ponieważ Bóg nie jest tchórzem, nie ucieknie. Łaska otula małżeństwo czternastoma promieniami z niej pochodzącym, jest ona do wykorzystania przez całe życie, jak nieskończony prezent. Szafarzami sakramentu są wyłącznie małżonkowie. Ten kto się rozwodzi, tak naprawdę nie wie co stworzył… Małżeństwo sakramentalne ma jeden nadrzędny cel: zbawienie, który jest możliwy do osiągnięcia, o ile zaprosisz autentycznie Boga do swojego domu, do każdego pokoju. Jeżeli dom runął to znaczy, że siedział gdzieś z boku, na progu, bo niechęć do Jezusa działała w Twoim małżeństwie. Ważny sakrament, wolny od przeszkód, wyraża się czterema ślubami: miłości, wierności, uczciwości i trwałości. Ślubować to znaczy pomnażać swoją miłość do małżonka, a nie dzielić. Kochasz każdego dnia mocniej niż poprzedniego… Wiernie, czyli w samodyscyplinie do relacji z tą ukochaną osobą. Wierność nie jest nie do udźwignięcia. Gdy przyjdzie kaprys, wejście w grzech Jezus i tak poda rękę, w każdej chwili samoudzielając się w łasce, o ile otworzysz się na nią. Sakrament małżeństwa i kapłaństwa równe sobie, są nierozerwalnym przymierzem z Bogiem, które jest w sposób ciągły uzdrawiane. Małżeństwo może przeżywać kryzys, ale łaska sakramentalna w kryzysie nigdy nie jest. Bóg nigdy nie odwoła się z życia człowieka. Kochasz uczciwie czyli żyjąc w prawdzie, dzieląc się trudami i obowiązkami z sercem, w życiu codziennym. Lekceważąc ślub trwałości drwisz z tego co święte. Ukrzyżowany Chrystus mógł zejść z krzyża, a nie uczynił tego, dał okup z samego siebie, cierpiał prawdziwie. Odwołać ślub to tak jak odwołać Eucharystię, Spowiedź, powiedzieć, że to był żart…
Życie duchowe jest oddaniem życia w odwadze i pokorze, dla których paliwem jest modlitwa. Jest ono nierozłączne z uczynkami. Gdy wypływają z wiary to inaczej pracujesz, pojawia się solidność, odpowiedzialność, honor, patriotyzm… i zawsze i wszędzie jest tak samo. To życie wpłynie na wychowanie dzieci, które dostaną łaskę z serc rodziców. Bez współpracy z nią rodzina nie przygotowuje dzieci do ważnych sakramentów, które w konsekwencji zaniedbane, nie są fundamentem do tworzenia sakramentalnych, trwałych małżeństw w przyszłości.
Odzwierciedleniem współpracy z łaską jest wspólnota Sychar. Decyzja o wierności wzmacnia przysięgę małżeńską osoby słabej, zdruzgotanej, która zaprasza Boga, by dotknął ją swoją łaską. Miłość jest wieczna, nieodwołalna, Bóg jej nie zabierze. Gdy człowieka dotyka destrukcja alkoholizmu, hazardu, rozwodu to właśnie ta łaska może go z tego wyzwolić. Ona działa łącząc ludzi we wspólnoty, w spowiedzi świętej, gdy kapłan wypowiada słowa do penitenta, zmienia Ciebie i nie mówisz już o małżonku, który odszedł źle. Powoli krok po kroku pragniesz przyjąć komunię za niego. Łaska nawraca go do domu…. Ona popycha ku dobru, przez krzyż i cierpienie. Cokolwiek czynisz patrz na koniec tej drogi…. Krzyż staje się bramą, a Ty narzędziem Boga w uświęcaniu innych.
Pewna siedemnastoletnia dziewczynka powiedziała tak: „Tato jakiś martwy duchowo…., ale Mamo! Pamiętaj, Ty męża masz!” … ”Oczywiście pamiętam Córeńko!” rzekła mama
Aga

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie wspólnoty Sychar, wyjątkowo w dniu 14.10.2017r o godz. 19.00. Spotkanie poprzedzi Msza Święta o godz. 18.00 w kościele p.w. św. St. Kostki przy placu Matki Teresy z Kalkuty 5.
Bezpośrednio po Eucharystii udamy się do salki O. Pio (wejście jak do Biura Parafialnego), gdzie odbędzie się spotkanie.

ks.Zbigniew Rzeszótko
Aga

Zapraszamy na kolejny mityng który odbędzie się 25 września w poniedziałek o godzinie 19.00 w tzw. starej plebani na I piętrze (budynek tuż za kościołem).
Bardzo proszę o punktualność.

Aga

Plan spotkania w dniu 30.09. 2017 r.

11.00 Przyjazd uczestników
12.00 Msza Święta
13.15 Obiad – sala Jana Pawła II
14.00 Konferencja – ks. kan. dr Piotr Arbaszewski
15.00 Przerwa: kawa, herbata, ciasto
15.30 Rozmowy, wymiana doświadczeń
17.45 Kolacja
18.30 Wymiana doświadczeń c.d. dla chętnych
20.00 Zakończenie spotkania

Adres spotkania: Szczecin, kościół p.w. św. St.Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5.

2 września odbyło się planowe spotkanie ogniska Sycharu w którym uczestniczyło 14 osób. Spotkanie, jak zawsze poprzedziła Msza Święta o godz. 18.00 w kościele p.w. św. St. Kostki przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 5. Bezpośrednio po Eucharystii udaliśmy się do sali O. Pio gdzie odbyło się spotkanie.

Tematem przewodnim była duchowość, którą opracował dla nas ksiądz Zbigniew. Słuchając konferencji, byliśmy we wszystkich epokach, przenosząc się w klimat religijności i jej wyrażenia charakterystycznego dla każdej z nich. Następnie liderka Halina zaprosiła do dzielenia się. Wzięło w nim udział kilka osób.

Tradycyjnie nie zabrakło poczęstunku czyli pysznego ciasta Weroniki. Dziękujemy Weroniko :-). Spotkanie odbyło się w ciepłej, serdecznej atmosferze.

Po takim spotkaniu trudno się rozstać!

ks. Zbigniew Rzeszótko
Aga

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani,

serdecznie zapraszamy na Ogólnopolskie JESIENNE Rekolekcje Wspólnoty
Trudnych Małżeństw SYCHAR w 2017 roku.
Nasze rekolekcje odbędą się w dwóch różnych miejscach i terminach, ale
głosił je będzie ten sam PRELEGENT – ks. prof. Grzegorz Polok.

Temat rekolekcji: „ZROZUMIEĆ SIEBIE, POKOCHAĆ INNYCH”.

I TERMIN: PORSZEWICE k/Łodzi – 13-15.10.2017
II TERMIN: GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY – 27-29.10.2017

ZAPISY ROZPOCZYNAMY JUŻ W PONIEDZIAŁEK 4 WRZEŚNIA – przez formularz,
który
pojawi się na forum www.kryzys.org w dziale Z życia Wspólnoty –
Zapowiedzi, spotkania, rekolekcje – Rekolekcje Ogólnopolskie, w temacie
OGÓLNOPOLSKIE REKOLEKCJE JESIENNE 2017. Znajdziemy tu także informacje
szczegółowe – ceny itp.

Przy zapisach proszę pamiętać o:
– KAŻDY musi być zapisany na oddzielnym formularzu, dzieci także!!!

– informacje dotyczące nr konta na zadatek – bezzwrotny – i terminu
wpłaty będą rozsyłane na maile podane w zgłoszeniu – cierpliwości 🙂

– Wasze prośby (np. specjalna dieta) prosimy wpisywać od razu w
formularzu zgłoszeniowym w „Informacjach dodatkowych”.

– KONIECZNIE należy dokonać wyboru pokoju – w „Informacjach dodatkowych”

realizacja próśb odbędzie się w miarę możliwości!

– wszelkie pytania prosimy zadawać pisząc na rekolekcje@sychar.org,
zaznaczając w tytule Porszewice lub GŚA, lub na forum.

– przypominamy, że wszystkie spotkania z Sycharem są bezalkoholowe.

Zapraszamy do zapisów,
Z Panem Bogiem.
Zespół Rekolekcyjny WTM Sychar

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkanie wspólnoty Sychar, które odbędzie się 2 sierpnia o godz. 19.00. Spotkanie poprzedzi Msza Święta o godz. 18.00 w kościele p.w. św. St. Kostki przy placu Matki Teresy z Kalkuty 5.
Bezpośrednio po Eucharystii udamy się do salki O. Pio (wejście jak do Biura Parafialnego), gdzie odbędzie się spotkanie.

Temat konferencji: Typy duchowości.

ks.Zbigniew Rzeszótko
Halina

Zapraszam wszystkich chętnych na kolejny mityng, który odbędzie się 28.08. br. w starej plebani o godzinie 19.00. (budynek tuż za kościołem po prawej stronie).

Bardzo proszę o punktualne przybycie.

Halina

Na spotkanie 5 sierpnia przyszło 11 osób. Jak na okres wakacji całkiem dobra frekwencja! Spotkanie poprzedziła Msza Święta, którą sprawował nasz opiekun duchowy ks. Zbigniew. W czasie Eucharystii modliliśmy się w intencji małżeństw w kryzysie a także w intencji Edyty i Ewy.

Na spotkanie przybyły trzy nowe osoby, a także gość – Sycharka Kasia z Dębicy. Spotkanie prowadziła liderka Halina. Tematem konferencji był charyzmat Sycharu. W ramach tematu Halina odtworzyła nagranie z chrześcijańskiej telewizji internetowej Salve TV, w której wystąpili Dorota z warszawskiego Ogniska ze Skaryszewskiej i Andrzej Szczepaniak. Oboje mówili o Sycharze, sakramencie małżeństwa i adhortacji „Amoris latitia”. Następnie dzieliliśmy się refleksjami związanymi z tematem spotkania. Świadectwo naszego gościa, bardzo wzbogaciło temat konferencji. Kasia dzieląc się doświadczeniem trzyletniego bycia w Sycharze, mówiła jak pomoc oferowana we Wspólnocie bardzo jej pomogła – zmieniła ją samą i jej życie.

W końcowej części spotkania omówiliśmy organizacyjne sprawy Ogniska i plany związane ze spotkaniem „ściany zachodniej”.

Spotkanie było bardzo udane, serdeczne, ciepłe. Nowo przybyłe osoby wyraziły chęć stałego uczestnictwa.

Spotkanie ubogaciła słodkościami Beatka, za co jej bardzo dziękujemy?

Następne spotkanie odbędzie się 2 września. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, także nowe osoby?

Temat spotkania podamy w późniejszym terminie.

Ks. Zbigniew Rzeszótko
Halina

Zapraszamy na kolejny mityng 17 lipca o godz. 19.00 w stałym miejscu tj. w tzw. starej plebani (budynek tuż za kościołem po prawej stronie).
Bardzo proszę o punktualne przybycie.

Halina

Na lipcowe spotkanie naszego Ogniska przyszło dziewięć osób. Spotkanie poprzedziła jak zawsze Msza Święta o godz.18.00, którą sprawował nasz opiekun duchowy ks. Zbigniew Rzeszótko. Bezpośrednio po Eucharystii odbyło się spotkanie w salce O. Pio. Spotkanie prowadziła vice-liderka Ewa.
Tematem konferencji było omówienie niektórych punktów adhortacji Amoris Laetitia. Temat był żywo przyjęty i rozważany przez uczestników spotkania. Ks. Zbigniew zapowiedział dalsze, pogłębione rozważania w tym temacie po Konferencji Episkopatu Polski.

Jak zawsze, spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze.

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie wszystkich chętnych (nie tylko stałych sycharków) 5 sierpnia w tym samym miejscu i o tej samej porze.

Tematem sierpniowego spotkania będzie pogłębione omówienie charyzmatu WTM SYCHAR.

ks. Zbigniew Rzeszótko
Halina

Kochani, spotkanie naszej Wspólnoty, które odbędzie się w zapowiedzianym wcześniej terminie tj.1 lipca (patrz – zapowiedź wyżej), poprowadzi vice-liderka Ewa.
Tematem spotkania będą rozważania niektórych punktów adhortacji Amoris Laetitia.

Serdecznie zapraszamy!?
Halina

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkanie Wspólnoty Sychar, które odbędzie się 1 lipca 2017r. przy parafii p.w. św. St. Kostki w salce O. Pio. Spotkanie rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 18.00. Bezpośrednio po Eucharystii udajemy się do salki O. Pio, która znajduje się w pobliżu Biura Parafialnego. Spotkanie rozpoczynamy o godzinie 19.00.

Serdecznie zapraszamy!

ks. Zbigniew Rzeszótko
Halina

11.06.2017r. spotkanie integracyjne odbyło się w uroczym domu naszej liderki Halinki i jej męża Waldemara w Stepnicy. Doświadczenie bycia poza czasem to fantastyczne przeżycie, które jest możliwe w takiej atmosferze jaka zapanowała wśród szczecińskich Sycharów. Spędziliśmy razem około ….dziesięciu godzin. Słońce w oczach gospodyni i aksamitny barwy głos gospodarza, otworzyły nasze serca dla siebie wzajemnie. Przygotowane sałatki, kiełbaski, marynowane mięska (wytrybowane!), ciasta, galaretki i owoce sprawiły, że była to uczta weselna! Czarująca nazwa posiadłości „Narnia” okazała się dopełnieniem całości. Biesiadowaliśmy w gronie 15 osób z księdzem Zbigniewem włącznie. W programie był koncert gitarowy Waldka i spacer po malowniczej okolicy, przy pięknej pogodzie. Wokół mistrza utworzył się fanklub, gdy zaśpiewał zabawną balladę „ Laleczka” i „Wania”. Były też poruszające, takie jak „Trzy miłości”, których przesłanie jest ponadpokoleniowe. Śpiew i rozmowy, niekiedy też w poważnym tonie uczyniły to spotkanie wartościowym i wspólnotowym, nawet śmiem twierdzić, że rodzinnym.
Ten ciepły klimat spotkania na chwilę odsunął nasze troski, ja jednak odczułam po raz pierwszy ciężar charyzmatu Sycharu. To poważna decyzja pozostania najwierniejszym z wiernych. Nie znamy swojego życia i murów, przez które trzeba będzie jeszcze przejść, szczególnie tych, tkwiących w nas samych. Ja osobiście poczułam niepokój… „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”.
Sycharki dziękują gospodarzom Halince i Waldkowi za wspaniałą ucztę!

Agata

Stepnica1

Stepnica2

Stepnica3

 

Zdjęcia do obejrzenia również tutaj:

https://drive.google.com/open?id=0B1cZWMin-dg0R2lpWC1FYTg5Qk0

https://drive.google.com/open?id=0B1cZWMin-dg0czJ5YWd1SUlNOVU

https://drive.google.com/open?id=0B1cZWMin-dg0MV83aVJvREhLLW8

 

W dniu 27 maja 2017 roku odbyło się spotkanie tzw. „ściany zachodniej” zorganizowane przez Ognisko w Gorzowie. Pomysłodawcą spotkania był Janusz, lider Ogniska. Spotkanie miało miejsce w parafii p.w. św. Józefa przy ul Brackiej 7. Uczestniczyły w nim osoby z Ogniska gorzowskiego (organizatorzy), z Zielonej Góry i Szczecina.

Przedstawicielami naszego Ogniska byli: ks. Zbigniew Rzeszótko, nasz opiekun duchowy, Weronika, Iwona, Agata i Piotr.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12.00 Mszą Świętą sprawowaną przez czterech kapłanów; wśród nich był nasz opiekun duchowy ks. Zbigniew Rzeszótko. Głównym celebransem był o. Dariusz Galant OMI, diecezjalny egzorcysta z Lubonia koło Poznania. Kapłan ten głosił zarówno homilię jak i konferencję w czasie sobotniego spotkania.
Słowo jakie głosił O. Galant zostawiło mocny ślad w sercach słuchających.

Każdy może mieć własne refleksje i przemyślenia. Oto jaki ślad zostawiło w sercu Agaty:

„Głębokie słowo, którego źródłem jest głębokie doświadczenie egzorcystyczne kapłana, dotknęło nas wszystkich…Dziewięć mszy świętych przebłagalnych, post wynagradzający, za skutki grzechów, oddzielających od łaski Bożej, której strumień jest i czeka na wolność w sercu każdego człowieka, to właściwe duchowe lekarstwo; katecheza z obrazem Maryi Miłującej Boga (który ma 300 lat) i najprawdziwszym traktacie o nabożeństwie do Matki Bożej, była kolejnym zaskakującym doświadczeniem. Poznaliśmy różnicę między poświęceniem a zawierzeniem. Żadne dziecko nie mówi swojej mamie co ona ma robić…ufa jej. Mama to wie, a nasza Eleusa, wsłuchana w Boga, klęcząca przed Nim na każdej mszy, całkowicie ufająca Bogu, zna Jego wolę we wszystkich naszych sprawach. Wystarczy do Niej zawołać w sercu…Mamo! Moja wola w Tobie! Mamy poczuć się bezpieczni w Jej ramionach, tak jak na tym obrazie i wpatrywać się w oczy Boga. Z nich płynie światło…
Modlę się dziś w intencjach Maryi, które niesie je Ojcu. Poświęcenie osobowe Matce Bożej zmienia wszystko.
W naszym życiu zdarzają się różnego rodzaju tragedie. Zwykle nie zastanawiamy się nad nimi w taki sposób, by wydobyć z nich mądrość (ona jest u Boga), ponieważ przede wszystkim rozpaczamy, rozpamiętujemy złe uczynki, one popychają do następnych, nie szukamy rozwiązania i pomocy, a woli Bożej to wcale. Stajemy się zakładnikami naszych działań, które po czasie wypełniają serce strachem, lękiem, pustką, bez cienia nadziei, aż do śmierci duchowej, niekiedy fizycznej. Tu na spotkaniu przekonaliśmy się, że można inaczej. W łasce Bożej i trudzie modlitwy wielu za jednego brata i siostrę, nie ma rzeczy niemożliwych. Rozbicie rodziny, strata zdrowia, pracy, majątku wydają się być kataklizmem i są, ale gdy popatrzymy z perspektywy wiary, to możliwe jest tylko bolesne sprucie złej instalacji w życiu… Budujemy od nowa, na nowych zasadach, nie po ludzku…Głębokie świadectwa życia naszych sióstr i braci, także duchownych, poruszyły i utwierdziły prawdę tych słów.
Siła wspólnoty jest niezwykła. Poczułam się chciana, potrzebna, doceniona. Nie we wszystkich miejscach mojego życia tak jest. Bez więzi człowiek nie istnieje, relacje tworzą nas na wzajem. W Sycharze jednoczy siostry i braci potrzeba wierności Bogu przez wierność sobie. Szczęście człowieka zawarte jest w Sakramencie Małżeństwa. Prawdziwie nawróceni będziemy trwać. Po ludzku to niemożliwe.”

Dziękujemy Agatce, że chciała się z nami podzielić odrobiną swego serca.

Wszyscy uczestnicy spotkania naszego Ogniska mieli jednakowa ocenę: było bardzo dobre, udane, potrzebne. Wszyscy też serdecznie dziękują organizatorom za przygotowanie spotkania, za życzliwość i zadbanie o każdy szczegół, także obfitość i różnorodność posiłków. Bóg zapłać!
Padła propozycja kontynuowania takich spotkań. Przyjęliśmy ją bardzo życzliwie. Mamy nadzieję, że Pan Bóg pozwoli spotkać się nam jesienią w Szczecinie. Zatem do zobaczenia!

foto1 foto2

W spotkaniu naszego Ogniska, które odbyło się 3 czerwca wzięło udział jedenaście osób. Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godzinie 18.00. Sprawował Ją nasz opiekun duchowy ks. Zbigniew Rzeszótko w intencji Wspólnoty Sychar. Bezpośrednio po Eucharystii uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Czerwcowym ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie udaliśmy się do salki O. Pio, gdzie odbyło się spotkanie, które prowadziła liderka Halina. Po modlitwie, przywitaniu nowej osoby, streszczeniu charyzmatu Wspólnoty, liderka odczytała zasady obowiązujące na spotkaniu.

Tematem konferencji była cnota wytrwałości i systematyczności w życiu duchowym z omówieniem „ciemnej nocy” św. Jana od Krzyża. Prowadził ją Ks. Zbigniew nasz duchowy opiekun. Temat okazał się trafiony w „dziesiątkę”- potrzebny i ważny. Prawie wszyscy zabierali głos dzieląc się własnymi odczuciami i refleksjami.
Spotkanie „osłodziła” niezawodna Weronika pysznym Tiramisu i Agatka równie pysznym Tygryskiem! Także inne osoby zadbały o słodkości. Dziękujemy wszystkim.
Spotkanie przebiegło w miłej, rodzinnej atmosferze :-).
Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie (nie tylko stałych Sycharków!), które odbędzie się 1 lipca w stałym miejscu i o stałej godzinie (jak wyżej).
Ks. Zbigniew Rzeszótko
Halina

Informuję zainteresowane osoby o najbliższym mityngu, który odbędzie się 5 czerwca o godz. 19.00 w stałym miejscu tj. w budynku tuż za kościołem w tzw. starej plebani na I piętrze.

Zapraszam serdecznie 🙂
Halina

Uwaga! 
Prosimy o punktualne przybycie, ponieważ drzwi musza pozostać zamknięte.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie naszego Ogniska, które odbędzie się 3 czerwca, w salce O. Pio o godz.19.00. Spotkanie poprzedzi jak zawsze Msza Święta sprawowana o godz. 18.00 w kościele p.w. św. St. Kostki przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 5 w intencji małżeństw w kryzysie.

Konferencję poprowadzi nasz opiekun duchowy ks.Zbigniew Rzeszótko. Temat konferencji: „Cnota wytrwałości i systematyczności w życiu duchowym.”

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. 🙂
ks.Zbigniew Rzeszótko
Halina

W spotkaniu, które odbyło się 6 maja uczestniczyło jedenaście osób, w tym jedna nowa osoba. Spotkanie, jak zawsze, poprzedzała Msza Święta odprawiona o godz. 18.00. Sprawował ją w intencji członków Wspólnoty Sychar nasz opiekun duchowy ks. Zbigniew Rzeszótko. Bezpośrednio po Mszy Świętej uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Majowym. Następnie udaliśmy się do salki O. Pio. Spotkanie prowadziła liderka Halina. Na początku przekazała kilka organizacyjnych informacji, po czym rozpoczęliśmy spotkanie modlitwą.

Tematem spotkania była kontynuacja treści o miłość samego siebie. Dzielenie związane z tematem było bardzo ożywione.
Spotkanie uznaliśmy za bardzo udane – trudno było się nam rozstać.
Dziękujemy serdecznie Weronice i Agatce za pyszne ciasta. 🙂 Zapraszamy serdecznie, na następne spotkanie (nie tylko sycharków!), które odbędzie się 3 czerwca. Temat konferencji podamy później.
Pozdrawiamy serdecznie. Bożych dni życzymy!
ks. Zbigniew Rzeszótko
Halina

Kochani,

przypominamy, że kolejne spotkanie naszego Ogniska odbędzie się 6 maja o godz.19.00 Spotkanie, jak zawsze, poprzedzi Msza Święta o godz. 18.00 w intencji małżeństw w kryzysie.

Spotykamy się w salce O. Pio (wejście jak do Biura Parafialnego ).
Zapraszamy nie tylko sycharków, lecz każdą zainteresowaną osobę. 🙂
Tematem spotkania będzie kontynuacja treści związanych z miłością samego siebie.
Informujemy także o spotkaniu na mityngu 12 Kroków, które odbędzie się 5 maja o godz. 19.00 w tzw. Starej Plebani (budynek tuż za kościołem, po prawej stronie, I piętro). Prosimy o punktualne przybycie na mityng, ponieważ po 19.00 drzwi musza być zamknięte.
Serdecznie zapraszamy! 🙂
ks. Zbigniew Rzeszótko
Halina
P.S. Z wszelkimi pytania dotyczącymi spotkania w Ognisku, mityngu lub Wspólnotą Sychar, prosimy dzwonić pod numer 605 616 877

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”
Mt 28, 20

Kochani,

pragniemy Was zapewnić o łączności na czas świętowania Paschy Pana. Niech ten wielki i święty czas, w który wchodzimy będzie cały wypełniony miłością. Tego życzymy najserdeczniej. Niech miłość pozwoli nam trwać z Jezusem w Jego uniżeniu, niech nas prowadzi do poranka Zmartwychwstania i pozwala nam rozpoznawać Oblicze Pana. Niech Jego miłość będzie zwycięska poprzez wszystko, we wszystkim i we Wszystkich.

Błogosławionych pełnych pokoju i radości Świąt!

Ks. Zbigniew Rzeszótko
Halina

Na spotkaniu Wspólnoty, które odbyło się 1 kwietnia, wzięło udział jedenaście osób. Poprzedziła je Eucharystia o godz.18.00, którą sprawował nasz opiekun duchowy ks. Zbigniew Rzeszótko w intencji Wspólnoty Sychar i małżonków przeżywających trudności. Bezpośrednio po Eucharystii spotkaliśmy się w salce O. Pio, gdzie odbyło się spotkanie Wspólnoty.
Po modlitwie, przedstawieniu charyzmatu i omówieniu najważniejszych spraw, odbyła się krótka konferencja, którą prowadziła liderka Halina. Tematem była miłość siebie samego. Treść konferencji Halina podzieliła na dwa spotkania. Temat kontynuowany będzie na następnym spotkaniu 6 maja. Po konferencji kilka myśli związanych z tematem konferencji „dorzucił” Ks. Zbigniew. Następnie osoby, które chciały, dzieliły się doświadczeniem związanymi z tematem spotkania. Dało się zauważyć mniejszą niż zwykle frekwencję w dzieleniu – temat budził refleksje…

Spotkanie jak zwykle było serdeczne i ciepłe.

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych – nie tylko sycharków – na kolejne spotkanie, które odbędzie się 6 maja o godz.19.00 w tym samym miejscu. Zapraszamy także na Eucharystię o godz.18.00, która poprzedzi spotkanie.

Ks. Zbigniew Rzeszótko
Halina

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, na kolejne spotkanie naszego Ogniska. Odbędzie się ono 1 kwietnia przy kościele p.w. św. St.Kostki w Sz-nie przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 5 w dniu 1 kwietnia o godz.19.00 w salce O.Pio (wejście jak do Biura Parafialnego). Spotkanie poprzedzi Msza Święta sprawowana w intencji małżeństw przeżywających kryzys lub jakiekolwiek trudności. Bezpośrednio po Eucharystii udajemy się do salki O. Pio.
Tematem spotkania będzie miłość samego siebie.

Serdecznie zapraszamy 🙂

Ks.Zbigniew Rzeszótko
Halina

Informujemy wszystkich chętnych (nie tylko sycharków), że kolejny mityng 12 kroków odbędzie się 20 marca (poniedziałek) o godz.19.00. Spotkanie odbędzie się w „starej plebani” na I piętrze, czyli tam gdzie ostatnio. Dla nie zorientowanych: „stara plebania” to budynek na wprost głównej bramy kościoła (proszę nie mylić z wejściem głównym do kościoła!) tuż za kościołem lekko w prawo.
Bardzo prosimy o punktualne przybycie, ponieważ drzwi wejściowe będą zamknięte!

Serdecznie zapraszamy!
Ks. Zb. Rzeszótko
Halina

W dniu 4 marca odbyło się kolejne spotkanie naszego Ogniska. Jak zawsze rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 18.00. Sprawował ją nasz opiekun duchowy ks. Zbigniew w intencji małżeństw w kryzysie i przeżywających jakiekolwiek trudności. Bezpośrednio po Eucharystii przemieściliśmy się do salki O. Pio. Na spotkanie przybyło dziewięć osób. Po modlitwie, przypomnieniu charyzmatu Wspólnoty SYCHAR i zasad obowiązujących na spotkaniu liderka Halina omówiła krótko temat przebaczenia uwzględniając jego fałszywe wyobrażenia. Następnie uczestnicy dzielili się refleksjami związanymi z tematem (choć nie tylko).
Na spotkaniu Halina poinformowała o poważnej chorobie jednej z naszych sycharek i trudnościach innej osoby prosząc o modlitwę. Ksiądz Zbigniew zapowiedział odprawienie Mszy Świętej w intencji powrotu do zdrowia naszej siostry, która odbędzie się 8 marca o godz. 18.00.
Spotkanie przebiegło w bardzo serdecznej, ciepłej atmosferze :-).
Dziękujemy Arturowi i innym osobom, które „osłodziły” spotkanie małym co nieco. Zwłaszcza Weronice za upieczenie pysznych rogalików :-).
Przypominam wszystkim sycharkom propozycję zapisania się na listę newslettera Ogniska, aby na bieżąco otrzymywać mailem informacje m.in. o najbliższych spotkaniach.
Kolejne spotkanie w Ognisku 1 kwietnia. Serdecznie zapraszamy nie tylko sycharków 🙂
Ks. Zb. Rzeszótko
Halina

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych (nie tylko sycharków!) na kolejne spotkanie, które odbędzie się 4 marca 2017 roku.
Jak zawsze spotkanie rozpoczynamy Mszą Świętą o godz.18.00 w kościele p.w. Św. St. Kostki przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 5.
Bezpośrednio po Mszy Świętej udajemy się na spotkanie do salki O. Pio (wejście jak do Biura Parafialnego).
Serdecznie zapraszamy!
ks. Zbigniew Rzeszótko
Halina
Informujemy wszystkich chętnych (nie tylko sycharków), że w dniu 20 lutego o godz. 19.00, będzie kolejne spotkanie mityngu 12 Kroków. Spotkanie odbędzie się w salce O. Pio (wejście jak do Biura Parafialnego) przy kościele p.w. św. St. Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5.
Serdecznie zapraszamy 🙂

ks.Zbigniew Rzeszótko
W dniu 4 lutego odbyło się kolejne spotkanie naszego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej. Spotkanie prowadził Ks. Zbigniew Rzeszótko. Rozpoczęliśmy jak zawsze modlitwą; następnie zostały odczytane zasady obowiązujące w czasie spotkania.
W spotkaniu uczestniczyło trzynastu sycharków, w tym trzy nowe osoby.
Konferencje prowadził ks. Zbigniew. Tematem spotkania był gniew i noszenie gniewu w sobie.  W czasie konferencji Ksiądz odwoływał się do słów zapisanych w Listach św. Pawła. Następnym punktem było dzielenie się doświadczeniem. Głos zabierało wiele osób.
Prowadzący zapowiedział temat następnego spotkania, którym będzie: Przebaczenie.
Spotkanie było rzeczowe, ciepłe i serdeczne. Weronice dziękujemy za osłodzenie spotkania ciastem 🙂
Wszystkim dziękujemy za przybycie i stworzenie atmosfery zaufania.
Zapraszamy jednocześnie na następne spotkanie, które odbędzie się 4 marca. 🙂
Ks. Zbigniew Rzeszótko

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Sychar, które odbędzie się 7 stycznia 2017 roku.
Jak zwykle rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 18.00 w kościele pw. św. Stanisława Kostki przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 5.

Bezpośrednio po Eucharystii spotkanie w salce O. Pio o godzinie 19.00

Zapraszamy serdecznie nie tylko stałych sycharków, ale też osoby, które zechciałyby do nas dołączyć.

Z Bożym pozdrowieniem

ks. Zbigniew Rzeszótko

Halina Teresa

Na spotkanie opłatkowe, które  odbyło się 17 grudnia, przyszło 16 sycharków. Bardzo ucieszyliśmy się dużą frekwencją (wszak jesteśmy bardzo młodą wspólnotą!) jak też włączeniem wielu osób, w zorganizowanie uroczystego spotkania. Ofiarność przekroczyła nasze oczekiwania!  Nie zabrakło przeróżnych słodkości i innych pyszności.

Spotkanie rozpoczęliśmy kolędą, którą zaintonowała Magda. Madzia ubogaciła także spotkanie grą na gitarze. Następnie ks. Zbigniew przeczytał tekst z Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa. Później wspólna modlitwa i życzenia, które wszystkim złożył nasz opiekun duchowy ks. Zbigniew.
Indywidualne życzenia i łamanie opłatkiem trwało bardzo długo :-). Rozmowom nie było końca…Czas upłynął za szybko!
Wszystkie osoby oceniły spotkanie jako bardzo, bardzo ciepłe i serdeczne. Niektóre osoby prosiły, by je zacytować w niniejszym tekście. Myślimy jednak, że o wiele cenniejsze jest to co zostało w sercu…Niech owocuje i wzrasta!
Wszystkim i każdemu z osobna dziękujemy najserdeczniej 🙂 To dzięki Wam to spotkanie był tak udane.
Z Bożym pozdrowieniem
ks. Zbigniew Rzeszótko
Halina  Teresa

Kochani, bardzo cieszymy się ostatnim spotkaniem. Wzięło w nim udział dwadzieścia osób. Pojawiły się nowe twarze. 🙂
Spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią o godzinie 18.00. Głównym celebransem był nasz opiekun duchowy ks.Zbigniew. W kazaniu, odnosząc się do czytań z dnia, ks. Zbigniew, nawiązywał do małżeńskich trudnych i kryzysowych sytuacji. W modlitwie wiernych modliliśmy się także za takie małżeństwa. Bezpośrednio po Mszy Świętej udaliśmy się do salki O. Pio, gdzie obyło się spotkanie.

Konferencję na temat błędnego rozumienia miłości prowadziła liderka Halina. Temat został podzielony na dwa spotkania. Po omówieniu mitów na temat miłości, będzie omówienie czym miłość jest.

Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze. Nie zabrakło ciasta, herbaty i kawy. Dziękujemy Justynce za przepyszne ciasto. 🙂 Spotkanie zakończyło się przed godziną 22.00.

ks. Zbigniew Rzeszótko

Halina Teresa

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie wspólnoty Sychar, które odbędzie się 3 grudnia 2016 roku. Spotkanie rozpoczynamy Eucharystią, która sprawowana będzie o godz.18.00 w kościele p.w. św. Stanisława Kostki przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 5. Po Eucharystii zapraszamy do salki O. Pio – wejście jak do Biura Parafialnego.

ks. Zbigniew Rzeszótko
Halina Teresa

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie wspólnoty Sychar, które odbędzie się 3 grudnia 2016 roku. Spotkanie rozpoczynamy Eucharystią, która sprawowana będzie o godz.18.00 w kościele p.w. św. Stanisława Kostki przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 5. Po Eucharystii zapraszamy do salki O. Pio – wejście jak do Biura Parafialnego.

ks. Zbigniew Rzeszótko
Halina Teresa

W dniu 5 listopada odbyło się pierwsze (po uroczystym otwarciu) spotkanie szczecińskiej wspólnoty Sychar. Rozpoczęliśmy je Eucharystią, którą sprawował nasz opiekun duchowy ks.Zbigniew Rzeszótko. Modliliśmy się w intencji małżeństw przeżywających kryzys.

Na spotkanie, które odbyło się bezpośrednio po Mszy Świętej przyszło 20 osób. Wśród nich były dwa małżeństwa. Spotkanie prowadziła liderka Halina.
Po modlitwie i przypomnieniu charyzmatu Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, zapoznaliśmy zebranych z zasadami obowiązującymi na spotkaniu. Przedstawiliśmy także różne formy pomocy jakie proponuje Sychar, kładąc szczególny nacisk na program „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”. Zapowiedzieliśmy przygotowania do mityngu 12 kroków. Konferencję prowadził ks. Zbigniew. Bardzo dokładnie wyjaśnił znaczenie każdego słowa charyzmatu, zwracając szczególną uwagę na istotę, wartość i moc sakramentu.
Po przerwie zaprosiliśmy do dzielenia.
Spotkanie odbyło się w życzliwej, serdecznej atmosferze.
Z Bożym pozdrowieniem.
ks. Zbigniew Rzeszótko
Halina Teresa

Kochane Sycharki,
Chcemy podzielić się refleksjami z wyjazdu do gdańskiego Ogniska. Wybraliśmy się tam 4 listopada, by popatrzeć jak przebiega spotkanie we wzorcowym Ognisku. Rozpoczęliśmy je wspólną Eucharystią, którą sprawował ks. Piotr Adamski, duchowy opiekun gdańskiej wspólnoty. Do koncelebry zaproszony został ks. Zbigniew Rzeszótko nasz opiekun duchowy. Modliliśmy się w intencji obu Ognisk.

Bezpośrednio po Mszy Świętej udaliśmy się na spotkanie wspólnoty. Przybyło na nie około 60 osób! Spotkanie prowadził ks. Piotr Adamski z Tesią, która zastępowała liderkę. Konferencję zatytułowaną „Przemiana siebie w kryzysie” wygłosił ks.Piotr. W bardzo ciekawy i dynamiczny sposób przedstawiał ważne treści. W dzieleniu wzięło udział sporo osób.

Z wdzięcznością wspominamy serdeczną gościnę u Ani. 🙂

Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie naszego pobytu.

Bóg zapłać!

ks. Zbigniew Rzeszótko

Halina Teresa

W dniu 1 października odbyło się w Szczecinie uroczyste otwarcie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 18.00 Mszą Świętą, którą sprawowało sześciu księży. Głównym celebransem był Ks.Proboszcz Zbigniew Rzeszótko – opiekun duchowy ogniska. Wśród księży sprawujących Eucharystię obecny był Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Ks. Przemysław Pokorski, a także nasz Duszpasterz Krajowy Ks. Paweł Dubowik.

Ksiądz Przemysław Pokorski oferował wszelką pomoc jeszcze w fazie przygotowań do otwarcia ogniska. Ksiądz potwierdził tą gotowość na uroczystym otwarciu ogniska, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Kazanie głosił Ks. Paweł Dubowik. Rozwijając treści Ewangeliczne, mówił o tym jak bardzo ważna jest głęboka, żywa wiara. Łączył ją z charyzmatem wspólnoty i łaską, którą Pan Bóg obdarowuje wierzących.
Po Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz zaprosił osoby zainteresowane uczestnictwem we wspólnocie do plebani. Czekały tam na nas ciasta, kawa, herbata i owoce. Na spotkanie przyszło 26 osób co zaskoczyło wszystkich.
Nie sposób nie wymienić obecności współzałożyciela wspólnoty Andrzeja Szczepaniaka, który wspierał, pomagał w każdej możliwej i niemożliwej sytuacji. Jego otwartość i świadectwo przyjęte było bardzo życzliwie.
W spotkaniu uczestniczyła także pani Krystyna Piotrowska-Szymala – Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego.  Wyraziła radość z zaistnienia Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Szczecinie. Z wdzięcznością powitaliśmy z gorzowskiego Ogniska: lidera Janusza, Magdę, Renatę i Grzegorza.
Wszyscy zaproszeni goście przedstawili się obecnym, po czym zabierali głos ci, którzy chcieliby należeć do wspólnoty.
Dziękujemy z całego serca każdej osobie, która uczestniczyła w uroczystym otwarciu ogniska.
Chętnych pragnących uczestniczyć we wspólnocie zaprosiliśmy na kolejne spotkanie.
Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi !
                                                              ks. Zbigniew Rzeszótko
                                                                    Halina Teresa

sychar-szczecin-1-1023
sychar-szczecin-2-1022
sychar-szczecin-4-1010